Lots of Fluff Banner

 

 

 

 

 

 

 

Felv

De meer ingeburgerde benamingen “leucose” en “kattenleukemie” wijzen beide in dezelfde richting: Felv. Het “Feline Leukemie Virus” is een besmettelijke ziekte die jammer genoeg eveneens een dodelijke afloop kent.


Besmetting met dit virus kan leiden tot de ontwikkeling van tumoren in de witte bloedcellen. Toch is het meestal niet aan deze leukemie dat de besmette kat vroeg of laat bezwijkt. Het virus tast namelijk het immuunsysteem aan waardoor de kat veel vatbaarder wordt voor infecties allerhande. Voorbeelden hiervan zijn ontsteking van het tandvlees, de huid of de ogen, maar ook FIP en toxoplasmose…


Een kat die besmet is, heeft hele hoge concentraties van het virus in het speeksel. Hierdoor kan een gezonde kat de besmetting oplopen door uit hetzelfde bakje te eten of te drinken, of doordat hij door de zieke kat gewassen wordt. Toch kan besmetting evengoed gebeuren via bloed, ontlasting en urine. Besmetting via bloed kan bijvoorbeeld gebeuren door een beet tijdens een gevecht, maar het betekent ook dat een zwangere kat haar ongeboren kittens kan besmetten via de placenta. Dit kan leiden tot spontane abortus of het ontstaan van geboorteafwijkingen, maar toch zijn er besmette kittentjes die ogenschijnlijk blakend van gezondheid ter wereld komen en al vanaf dag één virusdrager zijn… Een moederpoes kan het virus eveneens doorgeven aan haar kittens via de moedermelk.


Door het afnemen van een beetje bloed kan binnen de 10 minuten duidelijk zijn of een kat besmet is met  Felv. De dierenarts kan door een eenvoudige en zeer betrouwbare SNAP-test, die altijd gebeurt in combinatie met de test op Fiv, aantonen dat de kat niet besmet is. Geeft de test een positieve uitslag, dan zal er nog altijd bloed naar een gespecialiseerd labo gestuurd worden ter confirmatie.


Felv is niet te genezen. Bacteriële infecties kunnen tijdelijk bestreden worden met antibiotica, maar toch overlijdt 50% van de zieke katten binnen het jaar, 90% binnen de 3 jaar.


Katten die vrij buiten lopen, hebben uiteraard meer kans om besmet te geraken dan katten die een veilig binnenleven leiden. Een cattery waar op verantwoorde manier wordt gefokt, zal dit enkel doen met katten die negatief testen op Felv. De negatieve testresultaten van zowel de poes als de kater, zou je bij het uitkiezen van je kittentje dus moeten kunnen inkijken…